Történetünk

Peter Cerny Alapítvány

A Peter Cerny Alapítvány megalakulásának és működésének története

Előzmények az 1980-as évekből:

  • A perinatális halálozás 15-20‰ körül.
  • Léteznek neonatális intenzív centrumok.
  • A méhen belüli szállítás (intrauterin transzport) rosszul működik.
  • A kórház-kórház közötti szakszerű újszülöttszállítás technikailag lehetetlen.
  • A gépi lélegeztetésre + szállításra szorulók halálozása 2x-es!
  • Nincs szervezett, az intenzív központok által biztosított újraélesztés-oktatási képzés.
  • Megoldatlan a kritikus állapotúak diagnosztikus vizsgálatokra műtétekre szállítása.
  • Limitált a nyugati gépek, eszközök beszerzése, utánpótlása. (un. „COCOM” lista)
  • Nincs orvosi és nővéri „státusz” – merev központi állami szervezeti HR struktúra.
  • A szállítás megszervezésére tett kísérlet 1984-ben, a II. Gyermekklinikán sikertelen.

A neonatális intenzív központok országos hálózatát 1975-ben alakították ki tíz Perinatális Intenzív Centrummal (PIC). Az akkori fejlesztési koncepció második lépésére, a kórházak illetve a központok közötti szakszerű és kíméletes szállítás végrehajtásához szükséges szállítórendszer megszervezésére már nem jutott pénz. A neonatális intenzív központok működésének eredményeként felére majd harmadára csökkent a születéskörüli halálozás és javultak a koraszülöttek túlélési eredményei, sőt életminőségük és életkilátásaik is. A kezdeti sikereket azonban lassan elhomályosították azok a számok, amelyek azt mutatták, hogy a gépi lélegeztetést igénylő szállított koraszülöttek halálozása kétszerese volt a gépi lélegeztetést igénylő, centrumon belül születettekhez képest.

A ’80-as években ezt felismerve, a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika neonatológus szakorvosa, Dr. Somogyvári Zsolt kereste annak lehetőségét, hogy miként lehetne ezt a problémát megoldani. Ennek során– Keresztes György segítségével – találkozott egy osztrák üzletemberrel, Peter Cerny úrral, aki tevőlegesen szeretett volna segíteni a magyar gyermekegészségügy helyzetén, ezért vásárolt egy mentőautót, amelyet számos más támogató segítségével, a szükséges orvosi berendezésekkel is felszereltek. A Dr. Schmidt Éva ügyvédnő segítségével, 1988. november 17.-én megalapított Peter Cerny Alapítvány – Prof. Dr. Kiszel János elnöksége mellett – 1989. június 21-dikén indította be, és azóta is folyamatosan üzemelteti regionális koraszülöttmentő- és szállító szolgálatát.

A korszerű szállítás megszervezésére ugyan korábban is történtek helyi kezdeményezések, azonban a szakmai áttörést a PCAM megjelenése és működése hozta. A koraszülöttmentés- szállítás valamennyi szegmensére kifejlesztett, egységes „Cernys know-how” az eredmények tükrében bizonyította, hogy a rendszer országossá tehető, így biztosítva az esélyegyenlőség lehetőségét valamennyi, az ország bármely területén született koraszülött részére.

A Peter Cerny Alapítvány történetének sarokkövei, kronologikus sorrendben.

A „fordulat éve: 1988” – a civil szervezetek megalakításának törvényi lehetőségével

1989 márc.-jún. autófelszerelés, engedélyeztetés – gyűjtések eszközre, működtetésre
„Kicsi-gyors-mozgékony mentőautó” koncepció (1989-1997)
1989. június 22. – a PCA Mentőszolgálat elindulása: az első eset Esztergomban
1989: „Kaláka infrastruktúra: mentőt vezető orvosok (Dr. Somogyvári Zsolt, Dr. Rónaszéki Ágoston, Dr. Nobilis András), kölcsön nővérek az I. sz. Női Klinikáról, természetbeni támogatók: üzemanyag – Shell; URH – Főv. Csat. Művek, biztosítás- Hungária Biztosító
1989. szeptembertől: 2 évig „sportállású” mentőgépkocsivezetők – Novotrade
1990: Főállású nővérek, majd orvosok is: Dr. Szabó Miklós, Dr. Nagybányai Nagy András
1990: Telephely változás: Hűtőkonténer az I.sz. Női Klinika udvarán (1990-1993)
1991: Állandó, bentalvós diszpécserszolgálat
1990: Trilaterális ECMO transzport-rendszer létrehozásának kísérlete Prof.Simbrunner-Bécs
1991: Kuratóriumi elnök változás: Prof. Dr. Kiszel János halála miatt Dr. Somogyvári Zsolt
1992: Fordulat a finanszírozásban: TB befogadás és részleges finanszírozás
1992: Koraszülött -utógondozás támogatása eszközökkel, a mentés-szállítás mellett.
1992: Kuratóriumi elnök változás: Dr. Fekete Farkas Pál elnöksége (1992-2015)
1993: A PCA rendszer ismertetése a Salt Lake City-ben rendezett transzport továbbképzésen
1993: Önálló, bérelt telephely a Tisztikórházban
1993: „Hátteres” autó üzemeltetése: neonatológiai mentőorvosi kocsi „nMOK” (1993-2001)
1994: PCA munkalátogatások Hollandiában (Rotary International)
1994: Informatikai rendszer-fejlesztés – OEP pályázatból
1994: Előadói visszahívás a Salt Lake City-ben rendezett éves transzport továbbképzésen
1994: Az amerikai rendszerű újszülöttélesztés-oktatás elindítása (AAP-NRP)
1994: A felületaktív anyag (surfactant) helyszíni adásának megkezdése
1995: Mentésügyi rendelet: „neonatológiai mentés” – „Cerny-s know-how” adaptálásával
1994: Szemészeti projekt – helyszíni műtéti lehetőségek kialakítása a NICU-ban (1994-1998)
1994: Intenzív osztályos ellátás támogatása – légzésfunkció, eszközök, működés (1994-1998)
1996: Otthonápolási és otthongondozási programok (OGO) elindulása Budapesten
1996: Fényképezés bevezetése – a „Szülő-Mentő Lelki-Segítő” program kezdetei
1997: „Korai bőr-bőr” és a „szőr-bőr” kontaktus módszerének alkalmazása
1997: PCA rendszer-elemzés: Journal of Pediatric Emergency Care (Woodward-Somogyvári)
1997: A PCA rendszer ismertetése a Philadelphia-i Gyermekkórházban
1997: Mentőautó koncepció-váltás: „Nagyobb-lomhább-szakmailag szabadabb” (1997-2005)
1998: A „Kiemelt közhasznúsági” fokozat megszerzése
1998: Az első „Baba-Party” – 1800 résztvevővel
1998: „A neonatológiai sürgősségi ellátás” monográfia megjelenése (Medicina Bp.)
1998: Otthonápolási-gondozási program (OGO) sikeres kistérségi adaptálása (1998-2001)
1999: Az ISO rendszer kidolgozása, azonban bevezetése forráshiány miatt tolódik (2008-ra)
1999: Mobil sav-bázis és vérgáz analizátor telepítése a rohamkocsira (AVL)
2000: Újraélesztési oktatási rendszer (ÚÚO) Kelet-Magyarországi kihelyezett oktatása
2001: Telephelyváltozás: A bázis pályázati + önerős felépítése az I.sz. Gyermekklinikán
2000: Erőfeszítések az országos rendszerért: A CMA létrehozása, majd megszüntetése (2002)
2003: Magyar Koraszülött-Mentő Közalapítvány létrejötte – országos lefedettség biztosítására
2003: „Az Év Civil Szervezete-2002” díj elnyerése
2003: Törekvések a koraszülöttek rendszerszerű stresszmentes ellátására (SZPAT-Pécs)
2003: Peter Cerny Úr kitüntetése – „Pro Sanitate” díj
2003: Szolgálatbővítés:2x24h/7 NRK + 1x12h/7 ONNE + 1x24h/7 diszpécser (2003-2004)
2004: Megújított digitális adatrögzítő rendszer, a minőségi indikátorok gyűjtésével.
2005: Mentőautó koncepció-váltás:„Multifunkciós 2 inkubátoros rohamkocsi”(2005-2009)
2005: Kényszerű visszafejlesztés (1×24/7+1×12/7+1×8/2+1×24/7)
2005: „Ipokrates” nemzetközi kiválósági képzés Budapesten a PCA aktív részvételével
2006: Kis-súlyú koraszülöttek élesztésénél polietilén fólia (PE) bevezetése
2006: Az „Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele” a Peter Cerny Alapítványnak
2006: A második „Baba-party”
2007: Hidraulikus inkubátor-emelő rendszerbe állítása
2008: MSZ EN ISO 9001:2001 Tanúsítvány – Minőségirányítási Rendszer (MINIR)
2008: Mentőautó koncepció-tisztítás:„Multifunkciós rohamkocsi” MB-Delphis (2009-2021)
2008: Szolgálatbővítés:1x24h/7NRK+1x24h/7ONNE+1x8h/5ONNE+1x24h/7nap diszpécser
2008: Szemészeti helyszíni műtétek a koraszülöttek „felesleges” szállításának elkerülésére
2008: Új típusú mobil sav-bázis és vérgáz analizátor telepítése a rohamkocsira (iSTAT)
2008: Részvétel a ELTE PPK APIK- Perinatológiai szaktanácsadói képzésében (2008-2021)
2009: A szatellit programok elkülönítésére létrejön a Cerny Rendszer Nonprofit KFT.
2009: Az asphyxiában született újszülöttek helyszíni kontrollált hűtési kezelésének elindítása
2009: Ipokrates kiválósági-képzés társrendező: A neonatológiai sürgősségi ellátás aranyórája
2009: Gianni Morandi – Művészetek Palotája koncert
2009: PCAM rendszer-ismertetés – London (U.K. Neonatal Transport Interest Group-2009)
2009: A Magyar Gyermekorvos Társaság Elismerő Oklevele a 20 éves működés alkalmából
2009: Szolgálatbővítés: a meglévők mellé 1dbx8órás/heti 3napos szemészeti autó beállítása
2010: Objektív hallásszűrés hiánya – Csecsemő-Fül-Mentő (Cs-F-M) program (2010-2013)
2010: Csecsemő-Szem-Mentő (Cs-Sz-M) Program – telemetriás helyszíni szűrés elindulása
2010: Az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele a Peter Cerny Alapítványnak
2010: Újraélesztés oktatás akkreditációja – Semmelweis Egyetem + Szakmai Kollégiumok
2010.09.13: Az 50.000-dik mentési-szállítási feladat teljesítése
2010.10.13: Az első helyszíni önálló szakasszisztensi telemetriás képrögzítés Kecskeméten
2010: A szukróz fájdalomcsillapító hatásának kihasználása a gyakorlatban
2010: A nem táplálási célú szoptatás forszírozása a fájdalmas beavatkozások előtt
2011: A „Neonatológiai Készenléti Szolgálat” (NKSZ) koncepciójának kidolgozása
2011. Az orvos nélküli neonatológiai egység (ONNE) újra két szakasszisztenssel vonul ki
2011: AAP kongresszus/Boston: sikeres kontrollált hypothermia, és telemetria előadások
2011: Az autók felszerelése az iData KFT: iTrack műholdas nyomkövetővel, adományként
2011: PCA – AAP – NRP Oktatási rendszer Székelyudvarhely-Budapest (2011-2012)
2012: Katasztrófa-elhárítási gyakorlat a Shell Hungary Zrt. szervezésben
2013: Non-invazív lélegeztetési lehetőségek kialakítása a rohamkocsin
2013: XXI. Magyar Innovációs Nagydíj – Elismerő Oklevél a Peter Cerny Alapítványnak
2013: Miniszteri Elismerő Oklevél a Peter Cerny Alapítványnak
2013: Budapest Főváros Közgyűlése „Budapestért Díj” a Peter Cerny Alapítványnak
2013: Együttműködési szerződés – ELTE PPK APIK – Érzelmi jelenlét protokoll (2013-2021)
2014: Dr. Batthyány-Strattman László díj az alapítvány szakmai vezetőjének
2014: Semmelweis Egyetem „Pro Universitate Díj Ezüst Fokozata” a szakmai vezetőnek
2014: „Koraszülöttmentés 25” címmel kiállítás a Kresz Géza Mentőmúzeumban
2014: Új megnevezés a törvényi szabályozás-változás miatt: „Közhasznúsági” státusz
2014: „Cs-Sz-M” program”, és az „ÚÚO” programok adminisztratív visszaintegrálása
2015: Kuratóriumi elnök: Keresztes György (2015-2021) Dr. Fekete Farkas Pál halála miatt
2015: Szinkronizációra képes, volumen garantált lélegeztetés a rohamkocsin – fabian+NCPAP
2015: Aktív részvétel az EMMI-ROP szakmai irányelv-munkacsoportban (telemetriás szűrés)
2016: Szatellit-projekteket lebonyolító Cerny Rendszer Nonprofit Kft megszűntetése
2017: Katasztrófa-elhárítási gyakorlat a Semmelweis Egyetem szerevezésben
2017.10.26. a 75.000-dik újszülött szállítása
2017: A Magyar Oxyológiai Társaság Tiszteletbeli tagsága
2018: Magasfrekvenciájú lélegeztetés (HFO) lehetősége a rohamkocsin – „fabian HFO”
2018: Gyorsulásmérő eszköz (akcelerométer) telepítése a neonatológiai rohamkocsira
2019: Légzésfunkciós adatgyűjtés transzport alatti lélegeztetés során – G. Bélteki-Cambridge
2019: Mobil ágymelletti ultrahang lehetősége az autóra telepített készülékkel
2019: Duális képzés kidolgozása – Kivonuló neonatológiai segédasszisztensi képzés
2019: Perinatológiai Szinkron Szimulációs Gyakorlatok a SE Egészségtudományi Karán
2019: Neonatológiai sürgősségi ellátás oktatása a a SE Egészségtudományi Karán
2019: Mentőautó-arculatváltás: sárga/rózsaszín/világoskék/fehér dominancia
2019: Alapítványunk a Közmédia „Jónak lenni Jó” akciójának kedvezményezettje
2019: Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetés a szakmai vezetőnek
2019: Semmelweis Egyetem Címerével Díszített Arany Pecsétgyűrű a szakmai vezetőnek
2019: Preventív neonatológiai innovációk projekt sikeres lezárása
2020: A „Csecsemő-Szem-Mentő” program átadása a Semmelweis Egyetemnek
2020: Rendszeres esetmegbeszélések – „Ventilizer” technika a betegbiztonságban
2020: Alapítói jogok átszállnak a kuratóriumra, Peter Cerny úr halála miatt (2020.01.06.)
2020: Alapítványunk a Prima Primissima Alapítvány 2020. évi alternatív díjazottjai között
2021: Az alapítói jogok gyakorlója Keresztes György; Kuratóriumi elnök: Veér Lajos
2021: Új típusú mobil sav-bázis és vérgáz analizátor telepítése a rohamkocsira (EPOC)
2021: Az első távolsági ECMO-transzport a GOKVI és az OMSZ közreműködésével
2021: A „Jónak lenni Jó” akcióból vett neonatológiai rohamkocsi üzembe állítása
2021: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott mentőautó üzembe állítása
2021: kuratóriumi elnök: Dr. Somogyvári Zsolt
2022: légzésfunkciós FOT szoftver alkalmazása
2022: XVI. UltraBalaton – #FUTaCERNY”
2022: Főállású kivonuló neonatológiai mentőorvosunk sikeres PhD. védése (Dr. Lantos Lajos)
2022: Duális képzésben korábban résztvett diplomás ápoló-hallgatónk főállású alkalmazásba került
2022. Részállású kivonuló neonatológiai mentőorvosunk sikeres PhD. védése (Dr. Dalloul Hicham)
2022: PCA Gyermekrajz Pályázata
2023: Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Tudomány Ünnepe – Dr. Kőhalmi Ferenc előadás (PDF)
2023: Borbély Alexandra „PCA-Nagykövet”
2023: XVI. UltraBalaton – #FUTaCERNY”
2023: PCA -„Nyílt nap”
2023: „Ismeretlen ismerős” akció
2023: BioTechUSA „Nem csak a futás a cél” szavazáson elért 1. hely
2023: Öntelődő ballon nyomásait kontrolláló „Monivent Neo 100” szülőszobai légzésmonitor bevezetése
2024.01.03: A 95.000-dik neonatológiai mentési-őrzött szállítási feladat teljesítése
2024: A digitális esetlapkezelő rendszer elindítása – PCA Mentőszolgálati Esetlapkezelő Rendszer („TEVE”)
2024: Időszakos kuratóriumi szakmai helyettesítés – „Stratégiai elnöki megbízott”: Dr. Bélteki Gusztáv

1988-as fordulat: A civil szervezetek megalakítási lehetősége
     I. sz. Női Klinika – Prof. Dr. Kiszel János
     Támogatók keresése a napi működtetéshez
1988. július – Peter Cerny Úr látogatása – mentőautó felajánlása
1988. autóválasztás – Alapítvány-bejegyzés (1988. november 19.)
1989. március 8.: az első mentőautó (Mitsubishi L300) megérkezése
     3 hónapos kényszer: autófelszerelés – eszközre, működtetésre gyűjtés – „koldulás”
     1989. június 22. – az első eset Esztergomban Működtetés az első 3 hónapban „kaláka infrastruktúrával” (a mindenki lehetőségei szerint ad: mentőt vezető orvos, kölcsön nővér, egyszerhasználatos eszközök, „Főárvízsáv”, benzin, biztosítás, munkaruha, hűtőkonténerház)
1989. szeptembertől: 2 évig „sportállású” mentőgépkocsivezetők,
1990-től főállású nővérek, majd orvosok is,
1991-től állandó diszpécserszolgálat
1992-es fordulat: TB befogadás és finanszírozás
1992-93: Utógondozás támogatása
1993: A PCA rendszer ismertetése a Salt Lake City-ben rendeszett transzport továbbképzésen
1993: Önálló bérelt telephely a Tisztikórházban
1994: PCA munkalátogatások Hollandiában (Rotary International)
1994: Informatikai rendszer-fejlesztés – OEP pályázatból
1994: A PCA rendszer ismertetése a Salt Lake City-ben rendezett transzport továbbképzésen 1994-től folyamatosan – újszülöttélesztés-oktatási tanfolyamok
1995: a Mentésügyi rendelet önálló fejezetként rendelkezik a koraszülöttmentésről („Cerny-s know-how” teljes adaptálása)
1994-1998: Szemészeti projekt és az intenzív ellátás támogatása
1996: Az autópark bővülése és „hátteres” autó üzemeltetése (nMOK)
1996: Otthonápolási és otthongondozási programok elindulása (Bp)
1996: Fényképezés bevezetése
1997: PCA rendszer-elemzés: Journal of Pediatric Emergency Care
1997: A PCA rendszer ismertetése a Philadelphia-i Gyermekkórházban
1998: Kiemelt közhasznúság megszerzése
1998: Az első „Baba-Party”
1998: „A neonatológiai sürgősségi ellátás” monográfia megjelenése
1998-2001: Otthonápolási-gondozási program kistérségi adaptálása
2000-2001: A korszerű úrjaélesztés oktatási rendszer Kelet-Magyarországi kihelyezett oktatása
2001: A bázis pályázati + önerős felépítése az I.sz. Gyermekklinikán
2000-2002:Szakmai-diplomáciai erőfeszítések az országos rendszerért (A CMA létrehozása – majd megszűntetése – a MKMK létrejötte)
2002: „Az Év civil Szervezete-2002” díj elnyerése
2003: Peter Cerny Úr kitüntetése – „Pro Sanitate” díj
2003-2004: A biztonságos terület-ellátást lehetővé tevő rendszer (2x24h/7 rohamkocsi + 1x12h/7 esetkocsi + 1x24h/7 diszpécser szolgálat)
2004: A rohamkocsi-koncepcióváltás megvalósulása (Nagy-autó-2 inkubátorral)
2005: Kényszerű visszafejlesztés (1×24/7+1×12/7+1×8/2+1×24/7)
2005: Ipokrates tanfolyam Budapesten a PCA aktív részvételével
2006: Az „Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele”
2006: A második „Baba-party”
2007: Hidraulikus inkubátoremelő rendszerbe állítása
2008: MSZ EN ISO 9001:2001 Tanúsítvány megszerzése
2008: A biztonságos terület-ellátást ehetővé tevő rendszer visszaállítása (1x24h/7nap rohamkocsi+1x24h/7nap orvos nélküli esetkocsi + 1x8h/5nap esetkocsi + 1x24h/7nap diszpécser szolgálat)
2008: Szemészeti helyszíni műtétek a koraszülöttek „felesleges” szállításának elkerülésére (Csecsemő – Szem – Mentő program)
2009: A helyszíni fülészeti szűrővizsgálatok beindítása
2009: Az asphyxiában született újszülöttek helyszíni kontrollált hűtési kezelésének elindítása
2009: Ipokrates kurzus társrendezés: Az első “aranyóra” a neonatológiai sürgősségi ellátásban
2009: A PCA 20 éves működési évfordulójának tudományos-kulturális programsorozata (Gianni Morandi – Ipokrates – Művészetek Palotája koncert)
2009: A PCAM rendszerének megismertetése a londoni transzport konferencián (U.K. Neonatal Transport Interest Group 2009)
2009: A Magyar Gyermekorvos Társaság Elismerő Oklevele a 20 éves működés alkalmából
2009: Működő egységek száma 1×24/7 rohamkocsi + 1×24/7 orvos nélküli esetkocsi + 1×8/5 esetkocsi (munkanapokon) + 1×8/3 szemészeti autó (heti 3 nap) + 1×24/7 diszpécser szolgálat
2010: A Csecsemő-Szem-Mentő Program továbbfejlesztése a telemetriás helyszíni retinavizsgálat feltételeinek megteremtéséhez
2010: Az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele
2010: A Semmelweis Egyetem és a Szakmai Kollégiumok által akkreditált újszülött újraélesztés oktatás kiterjesztése
2010.09.13: 50.000-dik újszülött szállítása
2010.10.13: Az 1. önállóan végzett retinakamerás telemetriás vizsgálat Kecskeméten
2011.09-től: 1.sz. esetkocsink két szakasszisztenssel vonul ki
2011: American Academy of Pediatrics kongresszuson, Bostonban két orvosunk nagy sikerrel előadást tartott, kontrollált hypothermia, és telemetriás szemvizsgálat címmel

Kérjük, támogasson minket adója 1%-ával!

Adószámunk: 19010289-1-42

Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

Levélcím

1450 Pf. 10.

Telefonszámunk

(+36) 1 323 3001

E-mail címünk

info@cerny.hu