Egy százalék

Legyen Ön is a korababák támogatója!

Tisztelettel kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Peter Cerny Alapítványt, ezzel a beteg újszülötteknek és koraszülöttek mentését, szállítását segíti!

Adószámunk: 19010289-1-42

Hogyan tudja adója 1%-át a Peter Cerny Alapítványnak adni?

További fontos tudnivalók:

Ne hagyja elveszni adója 1%-át, mellyel civil szervezetek működését segítheti! A Peter Cerny Alapítványnak soha nem volt még ekkora szüksége támogatására, mint most! Kérjük segítsen, hogy jövőre is számíthassanak ránk a koraszülött és beteg újszülött babák, mentsen Ön is életet!

Peter Cerny Alapítvány adószáma: 19010289-1-42

Hogyan teheti ezt meg?
Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, melyhez segítséget kaphat rövid videónkban. Illetve papíralapon a 23EGYSZA nyomtatványt kitöltve, melyet leadhat a NAV ügyfélszolgálatán, vagy feladhatja postán. (A lezárt borítékot a leragasztás helyén aláírni szükséges!)

Meddig rendelkezhet adója 1%-áról?
2024. május 21-ig.

Mibe kerül ez Önnek?
Semmibe, csupán néhány percébe.

Miért éri ez meg Önnek?
Mert segítségével hozzájárul a koraszülöttek és beteg újszülöttek mentéséhez és szállításához!

Hálásan köszönjük segítségét a koraszülöttek és beteg újszülöttek nevében is!

Rendelkező nyilatkozat letöltése (PDF)
Rendelkező nyilatkozat letöltése (DOC)

4

További fontos tudnivalók:

Aki személyi jövedelemadó-bevallást, vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni.

A rendelkezési körbe tartozó 1+1 százalék alapja az összevont adóalap kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre megfizette.

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1% nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot adjon be, mert az egyik 1% nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.

A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet a törvényben meghatározott ideig ténylegesen folytató társadalmi szervezetek, alapítványok, és közalapítványok.

A rendelkezéshez a magánszemélynek a fenti szervezetek adószámára (19010289-1-42) van szüksége, amelyet elsősorban maguktól a kedvezményezettektől szerezhet be.

A kedvezményezettek másik csoportjába a technikai számmal ellátott egyházi kedvezményezettek tartoznak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzatok.

Az a magánszemély, aki adóbevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, a nyomtatvány megfelelő oldalának kitöltésével rendelkezhet. A nyomtatványnak ezen az oldalán mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát ne töltse ki, illetve azt ki is húzhatja.

Ha a bevallását vagy az egyszerűsített bevallását elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Lehetősége van arra, hogy a bevallása, egyszerűsített bevallása részét képező rendelkező nyilatkozatot a bevallással, nyilatkozattal együtt juttassa el az adóhatósághoz. Amennyiben azonban nem így tesz, akkor május 20-ig lehetősége van arra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elkülönülten küldje meg.

Arra is van lehetőség, hogy a korábbi évekből megszokott módon a bevallással vagy egyszerűsített bevallással együtt, egy lezárt borítékban juttassa el rendelkező nyilatkozatát az adóhatósághoz. Ebben az esetben a rendelkező nyilatkozatokon csak a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát tüntesse fel, és azokat helyezze el egy borítékban. A borítékot ragassza le, és azon legalább a saját adóazonosító jelét tüntesse fel (a borítékon a nevét és lakcímét is feltüntetheti, de ez a nyilatkozatok érvényességét nem befolyásolja). A borítékot csatolja a bevallásához vagy az egyszerűsített bevallásához, és ezeket együttesen, a bevallási nyomtatványokhoz mellékelt, előre címzett borítékban elhelyezve küldje meg postán, vagy juttassa el személyesen az adóhatósághoz.

Azon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási kötelezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 10-én adhatják át. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, sajátkezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 20-ig adja át az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a bevallással együtt beküldött borítékban, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 20-ig van lehetősége, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-ig be kell adnia.

Rendelkező nyilatkozat letöltése (PDF)
Rendelkező nyilatkozat letöltése (DOC)