Az újszülöttek interaktív újraélesztési oktatási programja

A tanfolyam elsősorban az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) Neonatológiai Reszuszcitációs Protokoll (NRP) oktatási anyagára és módszertani rendszerére épül. Ezt oktatástechnikailag ötvözi az Európai Reszuszcitációs Társaság (ERC) oktatási rendszerének néhány elemével, valamint a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat napi reszuszcitációs gyakorlatával (kb. 1500 újraélesztés/33év), továbbá a rendszer 27 éves oktatása során megszerzett felnőttoktatási tapasztalatokkal (több mint 1.500 oktatásban részesült szakember).

Az AAP-NRP-re építve, a tanfolyam során a résztvevők interaktív módszerrel sajátítják el a Magyar Resuscitátiós Társaság Neonatológiai munkacsoportjának újszülött újraélesztési protokollját, amely a szülőszobai vészhelyzetek ellátása mellett lehetőséget biztosít a kórházban előforduló tipikus vészhelyzetek ellátásához is.

1) A résztvevők a tanfolyamot megelőzően megkapják az AAP újszülött-újraélesztési oktatási anyagát és vállalják, hogy a tanfolyam elméleti részét készségszinten elsajátítják a magyar viszonyokra adaptált NRP-könyv segítségével. A rendelkezésre álló kb. 1-2 hetes időtartam lehetőséget biztosít a kórélettani alapok és a csoportmunka fontosságának megértésére, az ismeretanyag elméleti elsajátítására.

2) A megszerzett elméleti tudást az első tanfolyami nap elején a tankönyvben található tesztkérdésekhez hasonló feladatokból összeállított írásbeli vizsgán mérjük fel. A vizsga sikerességéhez a tankönyvben található teszteket 90% feletti biztonsággal kell tudni megírni. (Ennek hiánya a tanfolyamon való részvételt automatikusan kizárja. )

3) A résztvevők az elméletben már elsajátított ismereteket kis (5-7 fő) csoportokban babán, intubációs fejen, a napi rutinban használt valós eszközökkel (laryngoszkópok, elemek, maszkok, ballonok, szondák, tubusok, stb.) és szimulált környezetben gyakorolják. A szituációs gyakorlatok során tehát az oktatók vezetésével életszerű helyzeteket oldanak meg. A gyakorlat keretében nemcsak feladatokat kapnak, hanem gyakorolhatják a szituációs gyakorlatokban segítőként való résztvételt is.

4) A konzultáció során a tananyagot és az oktatási rendszert ismerők részére “próbavizsgázási” lehetőséget biztosítunk, amely magában foglalja elsősorban a szülőszobai “vészhelyzet” szimulálását, a komplex újraélesztés gyakorlati ismereteinek készségszintű ellenőrzését és a team-munkában történő beavatkozások hatékonyságának és hatásosságának ellenőrzését.

5) A gyakorlati vizsga az egy héttel később megrendezésre kerülő második oktatási napon lesz, ahol rövid gyakorlási lehetőség után minden résztvevőnek (aki a tesztet jól megírta, és az első napon végig-aktívan részt vett) egy könnyebb és egy összetettebb szituációs gyakorlatot kell megoldani sikeresen.

A tanfolyami program sikeres megvalósításának alapvető feltételei, hogy:

  • a tanfolyam első napjára, azaz a gyakorlati oktatási napra, a 2010-es protokollt tartalmazó AHA-AAP-PCA-NRP könyvet elméletben már teljes mértékben tudni kell,
  • a tankönyvben található teszteket 90% feletti biztonsággal kell tudni megírni. (Ennek hiánya a tanfolyamon való részvételt automatikusan kizárja. )
  • a gyakorlás és a vizsga alatt is elengedhetetlen feltételként szerepel továbbá, hogy a feladatot két jelenlévő segítővel együtt-dolgozva, “összeszokott team”-ként hajtsák végre.

Szakdolgozói kreditpont: 20
Ára: 95.000 Ft