Rajzpályázat

Peter Cerny Alapítvány

Pályázati kiírás

Láttatok-e már rózsaszín-kék csíkos mentőautót?

Gyerekek! Unokák! Dédunokák!

Láttatok-e már rózsaszín-kék csíkos mentőautót?

Tudtátok, hogy a különleges nínós autóval pici babákat mentenek és szállítanak? És azt, hogy a mentőautókban kék ruhába öltözött szuperhősök gyógyítanak? Esetleg anya, apa, a nagyi, vagy a dédi mesélt-e róluk, esetleg már találkoztál ilyen pindurkával? Rajzoljátok meg hogyan képzelitek el a Peter Cerny Alapítvány koraszülött mentőautóját, egy pici baba mentését, gyógyítását!

Ha elmúltál már 4 éves, de nem vagy még 12 évnél idősebb, küldd el részünkre a rajzpalyazat@cerny.hu email címre!

Kedves Szülők, nagyszülők és dédszülők!

A remekmű bármilyen technikával készülhet; ceruza, festék, zsírkréta, filctoll, a gyermekeik fantáziájára bízva.

Az A4 méretű alkotást a jelentkezési lappal együtt 2022. december 7. dátumig várjuk a fenti email címre!

Részletes játékszabályzat

Ki a pályázat hirdetője és mi a témája?

A Peter Cerny Alapítvány (1083 Budapest, Bókay János utca 53., adószám: 19010289-1-42) a 2022. november 17-i koraszülöttek világnapja alkalmából online rajzpályázatot hirdet 4-12 éves gyermekek részére „Láttatok-e már rózsaszín-kék csíkos mentőautót?” címmel. A pályázat témája a Peter Cerny Alapítvány rózsaszín-kék csíkos, sárga mentőautója, a koraszülöttek, beteg újszülöttek mentése, szállítása gyógyítása.

Kiknek szól a pályázat?

A pályázat két korcsoportban kerül meghirdetésre olyan 4-7 és 8-12 éves gyermekek részére, akik magyarországi tartózkodási-, vagy lakhellyel rendelkeznek. A jelentkezés feltétele a szülő vagy gondviselő hozzájárulása a pályázáshoz.

Milyen pályamunkát fogadunk el?

A beküldött rajzoknak meg kell felelniük a pályázatban kiírt témakörnek. A remekmű bármilyen tetszőleges technikával készülhet A4 méretben; ceruza, festék, zsírkréta, filctoll, a gyermekek fantáziájára van bízva. Egy pályázó kizárólag egy alkotással pályázhat, a mű beküldésével kijelenti, hogy az sajátja és nem sért szerzői jogokat.

Hogyan nyújthatod be pályázatodat, mik a benyújtás feltételei, határideje?

Az elkészült alkotásokat a jelentkezési űrlapon szükséges megküldeni nevet és életkort feltüntetve. A pályázó törvényes képviselője a jelentkezés elküldésével hozzájárul a gyermek pályázaton való részvételéhez, az adatok valódiságához, valamint kijelenti, hogy megismerte a részletes játékszabályzatot, az abban foglaltakat teljeskörűen elfogadja. Továbbá beleegyezését adja ahhoz, hogy a Peter Cerny Alapítvány a gyermek rajzát megossza közösségi média és internetes felületein, szerepeltesse kiadványaiban, felhasználja PR tevékenysége során. A felsorolt megjelenésekért a pályázó és törvényes képviselője külön díjazásra nem jogosult, azokat a pályázat hirdetője idő és helybéli korlátozás nélkül felhasználhatja.

A pályázat beküldése a jelentkezési űrlapon történik, 2022. december 7-én 22.00 óráig. A pályázat szervezője nem vállal felelősséget a technikai és egyéb problémákból adódó késedelmekre, illetve az e-mail meg nem érkezésére.

Hogyan értékeljük a beérkezett pályaműveket?

A pályázók közül korcsoportonként 2-2 gyermek pályaműve kerül díjazásra. Az 1-1 első helyezettet a Peter Cerny Alapítvány kuratóriumi tagjaiból és dolgozóiból álló zsűri állapítja meg. A másik első helyezett díjakat korcsoportonként közönségszavazással állapítjuk meg. A rajzokat a beküldési határidőt követően névvel és életkorral ellátva közzétesszük a Peter Cerny Alapítvány Facebook oldalán, ahol minden Facebook felhasználónak lehetősége van like-kal szavazni 2022. december 19. 22.00-ig, illetve megosztással szavazásra buzdítani más felhasználókat. A győztes korcsoportonként a 2022. december 19. 22.00-kori állás szerinti legtöbb like-ot gyűjtött (beleértve az egyéb like-hoz kapcsolódó szimbólumokat is) 1-1 pályamű. Szavazategyenlőség (like) esetén a nyertes gépi sorsolással kerül eldöntésre a legtöbb szavazatot kapók közül. A rajzpályázatban a Facebook semmilyen módon nem vesz részt, azt nem támogatja.

Hogyan kerül kihirdetésre az eredmény, mik a nyeremények?

A nyertesek a Peter Cerny Alapítvány Facebook oldalán kerülnek kihirdetésre 2022. december 20-án 20.00 óráig.

A nyeremények korcsoportonként a zsűri által hirdetett nyertesek és a közönségszavazáson (Facebook szavazás) első helyezettek esetében is egy-egy 25.000 Ft értékű játékvásárlási utalvány, illetve oklevél.

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményhez esetlegesen tartozó SZJA és járulékfizetési kötelezettséget a pályázat hirdetője vállalja. Ennek érdekében szükséges a pályázatot hirdető rendelkezésére bocsátani minden olyan adatot, melyre szükség lehet a kötelezettség teljesítése érdekében. Jelen rajzpályázat nem minősül szerencsejátéknak.

Hogyan kaphatod meg a díjat?

A nyerteseket az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül a megadott elérhetőségükön értesítjük és a pályázatót kiíró egyezteti a nyeremény átvételének módját és helyét. A nyeremény átvételére az értesítést követő 30 napon belül van lehetőség.

Kik kerülnek kizárásra a pályázók közül?

A pályázaton nem vehetnek részt a Peter Cerny Alapítvány kuratóriumának tagja, dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik. Továbbá kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik nem saját pályaművüket küldték be, hamis adatokat adtak meg, vagy a részvételi szabályzat bármely pontja ellen kifogást emelnek.

A pályázatot hirdető fenntartja a jogot a részletes játékszabályzat módosítására.

Adatkezelés

A Láttatok-e már rózsaszín-kék csíkos mentőautót? című rajzpályázat során történő adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletében, valamint a 2011. évi CXII. törvényben írtakkal összhangban történik. Az adatok kezelője a lentebb hivatkozott tájékoztatóban szereplő Peter Cerny Alapítvány. Jelen adatkezelés célja az alapítvány által szervezett rajzpályázat lebonyolítása. Az adatkezelésben érintettek a pályázat résztvevői, a kiskorú gyermekek törvényes képviselői, akik a rajz és jelentkezési lap megküldésével engedélyezik saját és pályázó gyermekeik adatainak kezelését. Az adatkezelő kezeli a Jelentkezési lapon található adatokat: pályázó neve, életkora, saját készítésű pályaműve, valamint a törvényes képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma. A pályázat lezárultát követő 30 napon belül valamennyi megadott adat törlésre kerül visszavonhatatlanul, kivéve a nyertes pályázó adatai; a nyeremény elfogadásával a jogi érdek alapján a jogszabályban meghatározott határideig történő adatkezeléshez is hozzájárul a szülő. Amennyiben a nyertes nem akarja megadni az utalványhoz szükséges adatokat, akkor lemond az utalványról, amit a soron következő kaphat meg. A résztvevők bármikor kérhetik az adatik törlését, viszont ezzel kizárják magukat a játékból. A visszavonás nem érinti az ezt megelőző adatkezelést. Az adatkezelés időtartamán belül az érintetteknek joguk van a hozzájárulás visszavonására, személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, az adatkezelés korlátozására és törlésére, a tiltakozáshoz és a hordozhatósághoz, panasz benyújtásához.

A linkre kattintva megtalálja a Peter Cerny Alapítvány adatvédelmi tájékoztatóját.