2009. évi munkájának rövid tartalmi összefoglalója és közhasznúsági jelentése

A Cerny rendszer oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (A továbbiakban CR-KH-NP-Kft.) 2009. évi munkájának rövid tartalmi összefoglalója

A CR-KH-NP-Kft létrehozásának előzményei:

A Peter Cerny Alapítvány megalakulásakor célul tűzte ki, hogy a koraszülött és újszülött betegcsoport egészségi állapotán, gyógyulási esélyein, életkilátásain, és későbbi életminőségükön javítani kíván. Ennek érdekében hozta létre első lépésként koraszülöttmentő és szállító szolgálatát, majd támogatta az intenzív osztályos ellátást, a koraszülöttek utógondozását és rehabilitációját, beleértve az otthoni gondozást ápolást, valamint az egészségmegőrző preventív feladatokat is. A primer prevenciós munkája során folyamatosan szervezte újraélesztési-oktatási tanfolyamait, majd szűrő-programjait.

A Peter Cerny Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően változatlanul fő tevékenységként végzi a koraszülöttek mentési- őrzött szállítási feladatait. A hiánypótló sürgősségi feladatok ellátását az állam anyagilag is segíti, jelenleg az Egészségügyi Minisztériummal érvényben lévő támogatási szerződés révén. A működtetésre adott központi költségvetési források felhasználásának átláthatósága érdekében határozta el a kiemelten közhasznú Peter Cerny Alapítvány, hogy a “nem mentési – nem sürgősségi feladatok” ellátására egy közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít.
Az így megalapításra került közhasznú nonprofit kft. székhelye megegyezik az alapítvány székhelyével, a feladatokat ellátó személyzet tagjai zömében a Peter Cerny Alapítvány dolgozói, a logisztikai háttér az alapítvány mentésirányítási rendszerére épül, ugyanakkor tevékenységében, szervezeti, adminisztrációs, pénzügyi tevékenységében jól átláthatóan elkülönült gazdálkodásra törekszik. Az első félév során a funkciók szétválasztása, a projekt-finanszírozás alapjainak, illetve az önálló gazdálkodás feltételeinek kiépítése történt.

A Peter Cerny Alapítvány által beindított, majd a Cerny Rendszer-KH-NP-Kft által üzemeltetett projektek

1) Csecsemő-Szem-Mentő (Cs-Sz-M) Projekt eredményei:

A szemészeti vizsgálati projekt létrehozását az a felismerés indokolta, hogy a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat (PCAM) koraszülött szállítási tevékenysége során feltűnően sok újszülöttet kényszerül szemészeti vizsgálatra, illetve műtétre szállítani. Ez elsősorban a rendkívül sérülékeny betegcsoport számára jelent felesleges kockázatot és stresszt, ugyanakkor a szállítási kapacitásokat is erősen leköti. Ezért a PCAM 2008-tól, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájával kötött együttműködési szerződés keretében, a beteg szállítása helyett a szemész kollégát és a lézeres készüléket juttatja el a koraszülöttek ápolási helyére. A több mint 1,5 éves működés során összesen 210 újszülött helyszíni vizsgálata (ebből 60 vidéki kórházban) vagy lézeres műtétére (25 esetben) került sor a PCAM illetve a CR-KH-NP-Kft segítségével. A koraszülöttek vaksághoz vezető retinakárosodásának megelőzéséért és kezeléséért pedig 2009-től kezdte meg a telemetriás elveken alapuló mozgó szemészeti vizsgálati rendszer kiépítését. A Peter Cerny Alapítvány az adózók 1%-os felajánlásaiból vásárolt RetCam Shuttle/Clarity Co.USA készülékkel, és a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának szakmai segítségével Magyarországon egy teljesen új fejlesztést kezdett, amelynek lényege, hogy a készüléket a helyszínre eljuttatva az erre kiképzett neonatológiai szakasszisztens a helyszínen működik közre a vizsgálatok kivitelezésében és a központi szerver segítségével a szemészorvos az újszülött szállítása nélkül állíthatja fel a diagnózist illetve a későbbi kezelési tervet.

2) Csecsemő-Fül-Mentő (Cs-F-M) Projekt:

A halláscsökkenés korai felismerése és mielőbbi ellátása – azaz a neonatális hallásszűrés – törvényi előírás és szakmai irányelv. A kötelező szűrővizsgálatok leghatékonyabb módszere a kórházi elbocsátást megelőző objektív hallásszűrés. Minden újszülöttet szűrni kell halláscsökkenés irányában. Így a megfelelően korán diagnosztizált és időben ellátott hallássérült gyermek beszédfejlődése drámaian megindul. Ha azonban a hallás károsodottságát nem fedezik fel időben, a beszédfejlődés nem indul meg, ami egy kritikus periódust követően már nem rendezhető. Az újszülöttek egy részénél az objektív hallásszűrés technikai okok miatt nem történik meg. Emellett az intenzív újszülött osztályokon ápoltak a magasabb rizikójú csoportba tartoznak. (Első szűrővizsgálatuk során csak 20-30 %-ban állapítható meg biztosan, a meglévő és kielégítő hallás!)
A projekt lényege, hogy az újszülöttek minél nagyobb száma juthasson hozzá a korszerű otoakusztikus emissziós szűrővizsgálati lehetőséghez. Ezt a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat szűrésre kiképzett munkatársai a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Nyaksebészeti Klinika audiológiai munkacsoportjával történő együttműködés segítségével biztosítják. Az általuk ellátott kórházak neonatológiai részlegein elvégzik a helyszíni szűrővizsgálatokat, és azok eredményéről rendszeres tájékoztatást nyújtanak az audiológiai központnak. A projekt keretében szűrésben részesült újszülöttek száma eddig 539 fő. A 2010-es vizsgálatokban 60%-ban állapítottak meg jó hallást, 40%-ban ismételt vizsgálatra volt szükség. (Ebben az igen súlyos betegcsoportban a nemzetközi adatok már 20-30%-ot is jó szűrési eredménynek tartanak.) A 40%-ból a Fülészeti Klinikán 2010-ben 30-an jelentek meg audiológiai kontrollvizsgálaton. Közöttük 2 esetben lehetett bizonyítani a súlyos halláskárosodást. Ők a Cerny Rendszernek köszönhetik azt, hogy igen korán és még időben hallókészüléket kaphatnak és a beszédfejlődésük időben, késés nélkül megindulhat.

3) Újszülött-Újraélesztési-Oktatási Projekt (Ú-Ú-O-P)

A Peter Cerny Alapítvány 1995 óta végzi az újszülöttek újraélesztés-oktatását az amerikai módszer alapján. A tanfolyamokon résztvettek száma ma már közelíti az 1500 főt. Az alapítványi nonprofit vállalkozási pénzbevételi lehetősége, valamint az igények nagy száma miatt, a CR- KH-NP-KFT létrehozásának az egyik legfontosabb oka az oktatásból fakadó bevételek elkülönítése volt a pénzügyi átláthatóság biztosítása érdekében. Az elmúlt év során az oktatás kezdetben még a PCA szervezésében zajlott, majd a CR-KH-NP-KFT létrejötte után ennek keretei között történt. A tanfolyamokon résztvevők száma 2009-2010-ben összesen 69 fő volt. A Semmelweis Egyetem akkreditációjában 3 OFTEX-es oktatás fejeződött be. A résztvevők száma ezeken az un. “kötelező választható” tanfolyamokon 49 fő volt. A második félévi akkreditáció folyamatban van.